Kallelse till möte med Rönnnäs fjärdings byaråd 2010-11-02

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd tisdagen den 2 november 19.00 i Ullvi bystuga.

Ärenden

  1. Val av sekreterare och justeringsperson – då det inte längre finns en permanent sekreterare i fjärdingsrådet roterar uppdraget mellan byarnas representanter. Värdbyn föreslås ansvara för protokollskrivandet.
  2. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar.
  3. Föregående protokoll – vi går igenom protokollet från mötet den 24 maj 2010 i Tibble bystuga och kommenterar utvalda punkter.
  4. Bredband i byarna – Lars Beronius från DalaEnergi och kommunens lands­bygsdutvecklare Aarno Magnusson berättar om bredbandsutbyggnad i byarna.
  5. En ny byarådsorganisation – Ulf Sundén berättar om arbetet med att utveckla och förbättra kommunens byarådsorganisation.
  6. Byskolan – Magnus Holmberg har träffat brukarrådet på Ullvi skola och har funderat på om vi från byarna bättre kan utnyttja faktumet att vi fortfarande har en skola i bygden. Vi diskuterar möjligheterna.
  7. En ny översiktsplan – Byggnadsnämndens ordförande Aarno Magnusson berättar om arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.
  8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna.
  9. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Kilens bystuga föreslås som plats då det från början var planerat att detta möte skulle hållas där men flyttades till Ullvi bystuga av utrymmesskäl.

Till detta möte bjuder vi också in representanter från övriga byaråd i kommunen för att få ytterligare synpunkter till ärende 5, En ny byarådsorganisation, samt dela med oss av våra erfarenheter av 10 års kontinuerlig verksamhet i Rönnäs fjärdings byaråd.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Annonser