Kallelse till möte med Rönnnäs fjärdings byaråd 2011-04-18

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 18 april 19.00 i Kilens bystuga.

Ärenden

 1. Val av sekreterare och justeringsperson – då det inte längre finns en permanent sekreterare i fjärdingsrådet roterar uppdraget mellan byarnas representanter. Värdbyn föreslås ansvara för protokollskrivandet.
 2. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar.
 3. Föregående protokoll – vi går igenom protokollet från mötet den 24 maj 2010 i Tibble bystuga och kommenterar utvalda punkter.
 4. Ny hastighetsbegränsning Sågmyravägen – som de flesta har noterat har vi en ny hastighetsbegränsning, 40 km/h, längs Sågmyravägen på sträckan Romma – Tibble. Detta har diskuterats av flera årsstämmor, el. motsv., i byarna varför det finns anledning att även diskutera det på fjärdingsrådet. Vi passar också på att under denna punkt diskutera ev. andra åtgärder för att begränsa hastigheten eller mängden tung trafik genom våra byar. Niclas Camarstrand, Gatu- och trafikingenjör, finns med under diskussionerna.
 5. GC-vägen över åkrarna – gång- och cykelvägen som går genom byarna och över åkrarna sträckan Romma – Tibble är ett alternativ för fotgängare och cyklister som vill hålla sig undan trafiken på Sågmyravägen. Kan vi göra mer för att den ska användas än mer
  • hänvisningsskyltar från Sågmyravägen?
  • ytterligare anknytningar?
  • snöröjning och underhåll?

  Niclas Camarstrand, Gatu- och trafikingenjör, finns med under diskussionerna.

 6. Förutsättningr för att rädda liv och hem – finns det mer vi kan göra för att trygga våra byar och underlätta för räddningstjänst och ambulans:
  • förteckning över brandposter?
  • inköp av hjärtstartare till byarna?
 7. Byöverskridande samarbeten – finns det idéer på gemensamma byöver­skridande samarbeten vi kan utveckla:
  • skidspårning med skoter?
  • röjning längs med älvstranden?

  Kom gärna med exempel på samarbeten som redan finns och fungerar!

 8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna.
 9. En ny byarådsorganisation – Ulf Sundén berättar om eventuella nyheter i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens byarådsorganisation.
 10. En ny översiktsplan – Aarno Magnusson berättar om eventuella nyheter i arbetet med en ny översiktsplan för kommunen. Kommer byarna att involveras på något sätt?
 11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Annonser