Kallelse till möte med Rönnnäs fjärdings byaråd 2011-10-25

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd tisdagen den 25 oktober 19.00 i Rönnäs bystuga.

Ärenden

 1. Val av sekreterare och justeringsperson – då det inte längre finns en permanent sekreterare i fjärdingsrådet roterar uppdraget mellan byarnas representanter. Värdbyn föreslås ansvara för protokollskrivandet.
 2. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar.
 3. Föregående protokoll – vi går igenom protokollet från mötet den 18 april 2011 i Kilens bystuga och kommenterar utvalda punkter.
 4. Ny översiktsplan för Leksands kommun – som många av er har noterat pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Leksands kommun. Samhällsbyggnadskontoret bjuder nu in byarna att komma med synpunkter och deltaga i arbetet. I det första skedet vill de ha en kortfattad beskrivning/inventering av särskilda styrkor (vad som bra) och svagheter (vad som är dåligt) i byarna. Vi ska beskriva det vi vill föra fram, gärna i punktform, och på helst max en A4-sida samt markera på karta.
  På mötet diskuterar vi hur arbetet kan genomföras i respektive by och vilka gemensamma synpunkter vi ska föra fram från fjärdingen som helhet.
  Bifogat finns Ullvis skrivelse till kommunen i frågan.
 5. GC-vägen över åkrarna – gång- och cykelvägen som går genom byarna och över åkrarna sträckan Romma – Tibble är ett alternativ för fotgängare och cyklister som vill hålla sig undan trafiken på Sågmyravägen. Kan vi göra mer för att den ska användas än mer
  • hänvisningsskyltar från Sågmyravägen?
  • ytterligare anknytningar?
  • snöröjning och underhåll?

  Ullvi rapporterar om sin dialog med Gata-Park rörande GC-vägen.

 6. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – kan vi identifiera två hus i varje by där vi kan genomföra buller- och vibrations­mätningar för att påvisa den tunga trafikens skadeverkningar?
 7. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna.
 8. Kommunbygderådet – Ulf Sundén och Magnus Holmberg rapporterar från Leksands Kommunbygderåd.
 9. En ny ordförande eller styrelse – Magnus Holmberg vill ställa sin plats till förfogande under våren 2012 och skulle föreslå att fjärdingsrådet utser fler permanenta funktionärer i rådet så att arbetet med att förbereda möten mm blir enklare och bättre.
 10. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Annonser