”Även små skolor på landet kan ha bra och innovativa idéer. Ullvi skolas bloggverksamhet är ett sådant exempel. Därför har den nu blivit en av tolv utvalda skolor i landet som ingår i Leaderprojektet Små skolor i Utveckling.”

Nu ska skolan blogga, dt.se 30 mars 2012.