”Vi vill bilda ett utvecklingsstrategiskt nav med ett mindre antal pilotskolor i lands- och glesbygden som ligger i framkant när det gäller pedagogik och metodik.”

Hela Sverige ska leva om projektet som Ullvi skola deltar i.