Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2012-04-16

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 16 april 19.00 i Romma bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Val av sekreterare och justerare – då det inte längre finns en permanent sekreterare i fjärdingsrådet roterar uppdraget mellan byarnas representanter. Värdbyn föreslås ansvara för protokollskrivandet. Hälla, Romma eller Berg
 3. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
 4. Presentation om kommunens energi- och klimatrådgivning samt frågor därom. Annika Varghans, Samhällsbyggnadskontoret
 5. Presentation om projektet Små skolor i utveckling och diskussioner om fjärdingsrådets och byarnas eventuella deltagande i detsamma. Karin Elfving och Ulrica Elisson-Grane, Ullvi skola
 6. Föregående mötes minnesanteckningar – vi går igenom minnesanteckningarna från mötet den 25 oktober 2011 (utsänt per mail 2011-11-14) och kommenterar utvalda punkter. Alla
 7. Översiktsplaneprocessen – lägesrapport, Aarno Magnusson, Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 8. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – vad är nästa steg? Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 9. Kommunbygderådet – lägesrapport, frågor och diskussioner angående arbetet inom kommunbygderådet. Läs igenom minnesanteckningarna innan mötet! Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 10. Kommunikation inom fjärdingsrådet och genom hela byaorganisationen i Leksand från byar till kommunbygderåd via fjärdingsrådet – hur gör vi för att arbeta så öppet som möjligt, hur för vi frågor fram och tillbaka, hur står vi redo att göra inspel i kommunbygderådets arbete? Alla, Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 11. Välkomnande av nya bybor – vi delar med oss av hur vi välkomnar nyinflyttade till våra byar, bl.a. som ett inspel till kommunbygderådets arbete med att samla in goda exempel. Alla
 12. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
 13. Val av styrelse, en ordförande och två ledamöter, för Rönnäs fjärdings byaråd. Aarno Magnusson och Lena Svensk, valberedning
 14. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Tibble?
 15. Mötets avslutande

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Kallelsen som pdf, för utskrift

Annonser