Yttrande till den nya översiktsplanen för Leksands kommun från Rönnäs fjärdings byaråd

Yttrande till den nya översiktsplanen för Leksands kommun från Hälla, Romma och Berg

Skrivelse till Leksands kommun 2011-10-10 från Ullvi by angående Översiktsplan 2014

Protokoll från extra insatt möte i Kilens bystuga angående Översiktsplan 2014

Kallelse till dialog om framtidsfrågor, ÖP 2014, till byar i planeringsområden 4, 8, 9, 11

Sändlista för kallelse till dialog om framtidsfrågor till byar i planeringsområden 4, 8, 9, 11

Karta över samtliga planeringsområden, översiktsplan 2014

Aktuell översiktsplan för Leksands kommun från 1993

Annonser