Nästa möte med Rönnäs fjärdings byaråd blir måndagen den 22 oktober 2012, 19:00, i Tibble bystuga. Vi kommer då bl.a prata mer om kommunbygderådets arbete med ett utvecklingsprogam samt att jag kommer försöka visa på en storbildsskärm hur den här webbplatsen fungerar.

Har du redan nu något annat du vill att vi tar upp? Kommentera nedan!

Annonser