Skrivelse från Ullvi, Hälla, Romma och Berg byar om Sågmyravägen, daterad 21/8 1957

Annonser