Tack för ett bra möte häromdagen! Särskilt diskussionerna om hur vi kan göra vår bygd mer attraktiv tar jag med mig och hoppas att vi kan återkomma till.

Dagen efter vårt möte med fjärdingsrådet träffades kommunbygderådet för att ta de första stegen mot ett eget utvecklingsprogram. Syftet med det arbetet är att hitta ett antal områden att fokusera vårt arbete kring. Vi enades om de tre huvudområdena ”Attraktivt boende i hela kommunen”, ”Mobilisering för bred delaktighet” och ”Omställning för hållbar utveckling”. Dessa områden kommer att förfinas och vidareutvecklas framöver, självklart i dialog med de lokala byaråden och byarna. Jag håller er underrättade den här vägen när det händer mer!

Annonser