På måndag är det dags för samrådsmöte mellan kommunbygderådet och kommunledningen igen. Det finns inga särskilda ärenden anmälda inför mötet men det blir med allra största säkerhet en hel del rapportering från båda håll. Från kommunbygderådet kommer vi att informera om uppstarten av arbetet med ett utvecklingsprogram som jag berättat kort om tidigare. Kommunledningen kommer säkerligen gå igenom ett antal aktuella ärenden, som byggandet av resecentra och läget i arbetet med den nya översiktsplanen mm.

Som vanligt dyker minnesanteckningarna från mötet upp här framöver.

Annonser