”När firar din by midsommar? I Leksand firar vi midsommar nästan varje dag under en månads tid. Vi vill gärna lista samtliga midsommarfiranden i Leksandsbyarna på kommunens hemsida, så att fler får veta var och när de kan smycka stången, lyssna på spelmän och dansa Små grodorna. Hjälp oss genom att mejla information till kommunikation@leksand.se. Det vi vill veta är: byns namn, plats för firande, datum och tid samt något om programmet (exempelvis ”Danslekar, servering och fiskdamm”). Varmt tack för hjälpen!”

Leksands kommun vill lista byarnas midsommarfiranden, Facebook 21 maj 2012.