Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2012-10-22

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 22 oktober 19.00 i Tibble bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av sekreterare och justerare – fjärdingsrådets sekreterare Ingemar Blomqvist kan tyvärr inte närvara vid mötet. Värdbyn föreslås därför ansvara för protokollskrivandet. Tibble/Lycka
 3. Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
 4. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
 5. Genomgång av fjärdingsrådets webbsida. Magnus Holmberg
 6. Bredband i världsklass även på landsbygden. Magnus Holmberg
 7. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – lägesrapport. Ulf Sundén
 8. Kommunbygderådet – lägesrapport, frågor och diskussioner angående arbetet inom kommunbygderådet. Läs igenom minnesanteckningarna innan mötet! Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 9. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Under byrundan passar vi på att dela med oss av tankar och idéer kring hur vi kan få våra bystugor nyttjade av fler. Alla
 10. Genomgång av förslag på uppdaterade stadgar för fjärdingsrådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Rönnäs?
 12. Mötets avslutande.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Kallelsen för utskrift

Annonser