Förslag på nya stadgar för Rönnäs fjärdings byaråd fr. o. m. 2013

Kommentarer till normalstadgan som förslaget till nya stadgar grundar sig på

Nuvarande stadgar för Rönnäs fjärdings byaråd antagna 2000

Annonser