”Hela Sverige ska vara uppkopplat snarast” – Hallands Nyheter, 20 november

”Nu ska utbyggnaden gå snabbare” – Land Lantbruk nr 45

”Bredband åt alla” – Marcus Frennemark – Land Lantbruk nr 45

”Mjölkning på löpande ‘bred’band – Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls nr 7

Bredbandsforum – en del av regeringens bredbandsstrategi

Hela Sverige ska leva – För dig som vill få bredband

”Fiber till byn” ska ge fler bredband – LRF

Coompanions nyhetsbrev bl.a. om uppdraget de har att stödja utvecklingen av fiber till byn

Coompanion – Bredband i världsklass även på landsbygden!

Vägledning för Byanät – Bredbandsforum

Handbok för Fibernätsföreningar – Som ekonomiska föreningar

Bredband på landsbygden och markfrågor – Lantmäteriet

Process för bredband på landsbygden – Karlskrona kommun

Varför ska vi bilda en fiberförening? – StrömstaNET

Fiberstöd ur landsbygdsprogrammet – Länsstyrelsen i Dalarna

Bredbandsstöd för landsbygden – PTS

Byanätsgruppen (AG VIII) – Bredbandsforum

Annonser