För snart tre veckor sedan bjöd Berg in oss i Romma och Hälla till ett informationsmöte om bredband via fiberkabel i samband med deras årsstämma. Åke från kommunen fanns på plats och vi diskuterade mycket omkring varför vi behöver ha bredband via fiberkabel i framtiden. De deltagare vid mötet som ville fortsätta arbeta med bredbandsfrågan för våra byar ombads kontakta mig för att vi ska kunna dra ihop ett första möte i en arbetsgrupp. Arbetet i gruppen ska fokusera på att bättre förklara vad en eventuell bredbandsutbyggnad skulle kunna innebära samt försöka ta fram exempelkalkyler för olika typer av hushåll.

Hur går det för er andra? Har ni också haft möten om bredbandsutbyggnaden?

Annonser