Nu börjar det dra ihop sig för möte…

Nu börjar det dra ihop sig för möte igen. Måndagen den 22 april ses vi i Rönnäs bystuga! Har du ärenden som du vill att vi tar upp är du varmt välkommen att höra av dig.

Vid mötet ska vi bl. a. fastställa de nya stadgarna som vi diskuterade vid senaste mötet och som ni har behandlat i era byar. Efter de synpunkter som har inkommit föreslår vi ett tillägg (i kursivt) i §3 enligt nedan om velberedningsfunktionen i fjärdingsrådet:

§ 3
Byarådet ska bestå av ledamöter utsedda av byföreningar eller motsvarande i var och en av byarna i området. Varje by bör ha minst två representanter i byarådet.
Till byarådet kan adjungeras förening som verkar i flera byar i området.

Byarådet utser ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådet.

Byarådet utser valberedning som vid behov ska lämna förslag på ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådet.

Byarådet utser varje år ledamot och ersättare i kommunbygderådet.

Byarådet ska ha möte minst en gång på våren och en gång på hösten. Byarådet sammanträder på ordförandens kallelse, eller då representanter för minst två byar i området så begär.

Annonser