”Bland annat beskrev Ulrica Eliasson Grane från Leksand hur hon använder tekniken som ett verktyg i undervisningen, precis som andra använder papper och penna. – Eleverna är inte bara konsumenter utan man får med dem i ett kreativt skapande. De lär sig problemlösning, kommunikation med mera, berättar hon. Hon menar att man klarar sig långt med en bärbar dator och projektor och att eleverna sitter två och två vid datorer eller ipads. Förutom att tekniken är ett självklart inslag i lektionerna utbyter eleverna även sina uppgifter och erfarenheter med andra skolklasser via bloggen ullviskola.se.”

Pedagoger testar nyaste tekniken i byskoleprojektet, Hela Sverige ska leva 28 mars 2013