Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2013-04-22

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 22 april 19.00 i Rönnäs bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande.
  Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
 2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare.
 3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
 4. Uppföljning av mötet om bredband via fiber och vad som hänt efter det. Magnus Holmberg och byarnas representanter
  Information från Nils Carlström om fiberutbyggnaden i Ål-Kilen och om varför vi borde verka för en utbyggnad även i Rönnäs fjärding.
 5. Uppföljning av arbetet med översiktsplanen, vad står det om Rönnäs fjärding? Aarno Magnusson
 6. Buller- och vibrationsmätningar längs med Sågmyravägen – lägesrapport. Ulf Sundén och ev. Lars Lindblom
 7. Kommunbygderådet – lägesrapport, frågor och diskussioner angående arbetet inom kommunbygderådet. Läs igenom minnesanteckningarna innan mötet! Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
 9. Fastställande av uppdaterade stadgar för fjärdingsrådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 10. Diskussioner om efterträdare till Magnus Holmberg att välja vid nästa sammanträde. Byarnas representanter
 11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms. Ullvi?
 12. Mötets avslutande.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Kallelsen för utskrift

Annonser