”Den vanliga trenden är att unga flyttar till storstaden, samtidigt som landsbygden avfolkas. Men den lilla byn i Västernorrland, Resele med 600 innevånare ser en motsatt trend. De senaste sju åren har 25 familjer flyttat dit i åldrarna 25 till 40 år.” På sju år har 25 familjer flyttat till Resele, Sveriges Radio Västernorrland 29 maj 2013