”En cykelbana – från Noret ända ut till Rönnäs. Det önskemålet har lämnats in i form av ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsställaren önskar att kommunen i ett första steg asfalterar den befintliga cykelväg som finns mellan Tibble till Ullvi och en bit till. Steg två skulle vara att bygga ut hela vägen till båthusen i Rönnäs – gärna då med sträckning längs älven så mycket som möjligt.” Cykelväg till Rönnäs, dt.se 29 maj 2013