Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2013-10-21

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 21 oktober 19.00 i Ullvi bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande.
  Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
 2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare.
 3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
 4. Avstämning kring arbetet med bredband via fiber i byarna. Per-Inge Mill och byarnas representanter
 5. Översiktsplanen på utställning, ska vi yttra oss gemensamt? Byarnas representanter
 6. Uppföljning av tagna kontakter om Sågmyravägen och GC-vägen. Ulf Sundén
 7. Lägesrapport från kommunbygderådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
 8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
 9. Val av ny ordförande i fjärdingsrådet. Byarnas representanter
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms.
 12. Mötets avslutande.

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Annonser