Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding

Sedan den utredning som gjordes om nedläggningar av byskolor presenterades i höstas har några föräldrar med barn på skolan och jag träffats för att prata om Ullvi skolas långsiktiga överlevnad och om Rönnäs fjärding som framtidsbygd. Vi hade för avsikt att arrangera ett stormöte i början av året men så kom branden på skolan emellan. Nu har vi dock efter ett uppehåll återupptagit planerna och kommer den 10/4 att arrangera en Tankesmedja som kommer att innehålla följande:

  • Presentation av resultaten från den enkät vi gjort för att kartlägga de politiska partiernas syn på framtiden för Ullvi skola
  • Gästföreläsning av Emelie Kårén från Resele där ett hot om nedläggning av skolan bytts ut mot framtidstro, målmedvetet arbete och tillväxt
  • Workshop under ledning processledare Mikael Källman från Svärdsjö om hur vi tillsammans kan utveckla vår bygd och långsiktigt trygga vår skola

Mer information finns i den preliminära inbjudan, som vi just nu jobbar vidare på för att kunna sätta upp på anslagstavlorna i byarna under veckan, samt på Facebook där vi också kommer att presentera mer information om mötet.

Vi ser gärna att samtliga byar i fjärdningen finns representerade på Tankesmedjan, och då inte bara med barnfamiljer. Tanken är att mötet ska handla om bygdens hela utveckling, inte bara om framtiden för skolan, varför vi vill att så många som möjligt deltar. Bara den presentation som Emelie från Resele kommer att göra törs jag lova är värt deltagandet.

Välkomna!

 

Annonser