Enkät om byfunktionärer

Efter vårt föregående möte i Kilen 28 april 2014 frågade gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder, om vi har vägansvariga i byarna. Han vill ha någon att föra dialog om vägfrågor med i respektive by. Jag tänkte att vi kan passa på att göra en kartläggning över byfunktionärer i övrigt också när vi ändå håller på varför jag satte ihop en enkät som jag vill att ni fyller i!

Klicka här och lämna dina uppgifter!

Annonser