Möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2014-10-20

Nedan finns förslag på dagordning för möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 20 oktober 19:00 i Tibble bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande, Alla
 2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare, Alla
 3. Insamling av ev. övriga frågor, Alla
 4. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte, inklusive uppföljnng av punkter av intresse, Magnus Holmberg
 5. Fiberbredbandsutbyggnad, Magnus Holmberg
 6. Kollektivtrafikrevolutionen
 7. Biologisk mångfald
 8. Rapport från kommunbygderådet, Magnus Holmberg
 9. Byrundan, Alla
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms
 12. Mötets avslutande

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Annonser