Uppdateringar från november, 2014 Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Magnus 14:40 den 10 November, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , ,   

  Hur går det för din landsbygd? 

  Idag fick jag en inbjudan till ett möte om det kommande arbetet inom Leader DalÄlvarna:

  Har du idéer men saknar resurser för att skapa förändring? Hur vill du att din landsbygd ska se ut om 7 år? Hur når vi dit?

  Hjälp oss genom att vara med och skapa en idébank för ditt områdes utveckling. Det är viktigt att du är med och påverkar utvecklingsstrategin. Just dina kunskaper och idéer behövs, liksom dina funderingar och drömmar.

  Vi träffas torsdagen den 20 november kl 18.30 på Insjöns hotell i Insjön.

  Vi bjuder på kaffe och kaka och behöver därför ha din anmälan senast den 19 november.

  Anmäl dig till pontus@leaderdalalvarna.se eller ring 0241-15283.

  Varmt Välkommen!

  Leader Dalälvarnas utvecklingsområde

  Jag kommer att delta i mötet men jag hoppas också att vi blir fler från fjärdingen med för att föra fram våra perspektiv på den kommande strategin för utvecklingsområdet!

  Annonser
   
 • Magnus 12:29 den 19 October, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , ,   

  Möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2014-10-20 

  Nedan finns förslag på dagordning för möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 20 oktober 19:00 i Tibble bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande, Alla
  2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare, Alla
  3. Insamling av ev. övriga frågor, Alla
  4. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte, inklusive uppföljnng av punkter av intresse, Magnus Holmberg
  5. Fiberbredbandsutbyggnad, Magnus Holmberg
  6. Kollektivtrafikrevolutionen
  7. Biologisk mångfald
  8. Rapport från kommunbygderådet, Magnus Holmberg
  9. Byrundan, Alla
  10. Övriga frågor
  11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms
  12. Mötets avslutande

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

   
 • Magnus 23:08 den 13 October, 2014 Direktlänk | Svara  

  Dags för fjärdingsråd 

  Om en vecka är det dags att träffas med Rönnäs fjärdings byaråd igen.
  Med detta kallas byarnas representanter till möte i Tibble bystuga 19:00 måndagen den 20 oktober.
  De närmaste dagarna kommer en dagordning men kom gärna med inspel på punkter till den så fyller jag på.
   
 • Magnus 10:58 den 23 April, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , , , , , ,   

  Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2014-04-28 

  Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 28 april 19:00 i Kilens bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande och presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
  2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare, Alla
  3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte, Ingemar Blomqvist
  4. Vägfrågor – under detta ärende gästas vi av trafikingenjör Lars Lindblom och gatuchef Olle Oskarsson
   1. Underhåll av byvägar, Alla
   2. Upprustning av GC-väg Romma-Tibble, Göran Hessén
   3. Trafikmiljön på och omkring Sågmyravägen, Ulf Sundén
   4. Påfyllning av sandlådor, Göte Lassas
   5. Övrigt, Alla
  5. Översiktsplan mm (utställningshandlingar)
   1. Yttrande från Rönnäs fjärdings byaråd, Magnus Holmberg
   2. Stängning av järnvägsövergången vid Norsbro, Mats Kaij
   3. Centrumutvecklingsplanens konsekvenser för byborna, Ulf Sundén
   4. Övrigt, Alla
  6. Försäljning av kulturfastigheter, Mats Kaij och Sven-Olof Hällgren
  7. Fiberbredbandsutbyggnad, Magnus Holmberg
  8. Rapport från Tankesmedjan, Per-Inge Mill m. fl.
  9. Rapport från kommunbygderådet, Magnus Holmberg
  10. Byrundan, Alla
  11. Utseende av funktionärer och representanter för fjärdingsrådet (enligt arbetsordning)
   1. Ordförande, vice ordförande och sekreterare, Alla
   2. Ledamot och ersättare i kommunbygderådet, Alla
   3. Valberedning som vid behov ska lämna förslag på ordförande och sekreterare för rådet, Alla
  12. Övriga frågor
   1. Hjärtstartare
  13. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms, Tibble?
  14. Mötets avslutande

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

  Kallelsen för utskrift

   
 • Magnus 07:15 den 23 April, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter:   

  Bredbandsstrategi för Leksands kommun

  Fokus på fiber till byn – Byalagen vinnare i regeringens nya satsning

  Beslut om fördelning av bredbandsmedel

   
 • Magnus 11:35 den 6 April, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , , ,   

  En bykraft för framtiden – Rönnäs fjärding rustar

  Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding

   
 • Magnus 21:15 den 23 March, 2014 Direktlänk | Svara  

  Minnesanteckningar Samrådsmöte med Kommunbygderådet 2013-09-17

   
 • Magnus 20:49 den 23 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: ,   

  Ny vägsträckning vid Norsbro 

  Jag fick ett mail från Mats Kaij som vill uppmärksamma oss på något som tycks vara medvetet eller omedvetet dolt i förslaget till ny översiktsplan:

  Att läsa i ”Förslag till Översiktsplan för Leksand 2014”.

  JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN VID NORSBRO PLANERAS ATT STÄNGAS FÖR FORDONSTRAFIK. DET MEDFÖR ATT ALLA ÖSTRA BYARNA STÄNGS AV MOT NORET. TRAFIKEN SKALL HÄNVISAS TILL STATIOL. HAR DE BOENDE I ÖSTRA LEKSAND FÖRSTÅTT DETTA?

  Information om detta finns nämnt i andra sammanhang, t ex i samband med Limalänken. Inget om detta står under avsnittet ”Byområdet Leksand Östra” . Var och en kan dra sina egna slutsatser.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Citat ur förslag Översiktsplan för Leksands kommun 2014.

  Sidan 75, Planeringsområden – Tätorten Leksand.

  Sidan 84, högra spalten.

  Citat:

  Limalänken föreslås även förlängas från Statoil, genom Hjorthagen, fram till Sågmyravägen (länsväg 929). Nuvarande plankorsning med järnvägen skulle då kunna stängas för biltrafik och därmed ytterligare avlasta centrala Noret från genomfartstrafik.

  Sidan 156, Planeringsområden – Leksand Östra.

  Sidan 160, kommunikationer.

  Här står ingenting om att plankorsning vid Norsbro skall stängas och försvåra för Leksands östra innevånare att komma till Leksands Centrum.

  Sidan 180: Miljöbedömning – Översiktlig konsekvensbedömning.

  Sidan 184: Limalänken, mittenspalten, högst upp.

  Citat:

  Om Sågmyravägen (väg 929) dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i centrala delar av Noret minskar.

  Sidan 193, Miljöbedömning – Miljökonsekvensbeskrivning för väglänkar och bebyggelse intill Natura 2000 område.

  Sidan 196, Miljökonsekvenser ,vänstar spalten en bit ner.

  Citat:

  Om Sågmyravägen dras genom Hjorthagen till en ny anslutning vid Statoil kan nuvarande plankorsning med järnvägen stängas för trafik med motorfordon. Trafiksäkerheten på Stationsgatan höjs och genomfartstrafik i Noret minskar.

  Mats kommentarer.

  Av de fyra redovisade avsnitten i Översiktsplanen sägs att järnvägsövergången skall stängas. Inte ett ord nämns om detta i avsnittet över Planeringsområdet för Östra Leksand. I den tidigare föreslagna planen (2013) fanns vägen över Hjorthagen inritad på kartor. Där är den nu borttagen. Hur skall befolkningen i byarna kunna komma till Noret på ett bra sätt?

  En stängning av plankorsningen minskar inte trafiken genom centrala Leksand. Det är ju dit den dagliga trafiken går. Det blir bara en omväg som inte bidrar i miljötänkandet.

  Är den planerade vägdragningen ett led i att få trafiken fram till området vid Statoil och där planerat handelscentrum?

  Jag förstår inte hur kommunen tänker. Finns det en dold agenda, förtäckt i texter i Översiktsplanen?

  Vad tänker ni andra om det här?

   
 • Magnus 22:41 den 16 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter:   

  Länsbygderådets begivenheter under våren 

  Länsbygderådet vill informera om två intressanta begivenheter under våren – Länsbygderådet Dalarnas årsmöte den 30 mars och Landsbygdsriksdagen den 16-18 maj.

  I samband med årsmötet i Rättvik vill Länsbygderådet följa upp höstens Open Space-möte med ett seminarium där deltagarna tillsammans skapar grunden för den verksamhetsplan som den nya styrelsen ska arbeta efter. De kommer också att på årsmötet välja en ny ordförande och flera nya styrelseledamöter. Jag har fått frågan från valberedningen om att bli ordförande, och tackat ja. Anmälan till årsmötet ska ske senast 25 mars.

  Till Landsbygdsriksdagen som detta år arrangeras i Sandviken kan Länsbygderådet bekosta deltagaravgift och boende för 30 deltagare från länet, 2 per kommun. De hoppas att många deltagare från Dalarna träffas i Sandviken i år. Jag skulle tycka att det vore väldigt roligt om någon från Rönnäs fjärding vill delta. Anmälan senast 21 mars.

  Jag berättar så klart gärna mer om detta och de kompletta inbjudningarna hittar ni via länkarna nedan:

  Årsmöte för Länsbygderådet Dalarna
  Åk gratis på Landsbygdsriksdagen i Sandviken!

   
 • Magnus 22:28 den 16 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , ,   

  Nästa möte 28/4 

  Den 28/4 har vi nästa möte med fjärdingsrådet i Kilens bystuga. Om ni har några särskilda ärenden ni vill ta upp så meddela gärna mig så för jag upp dem på agendan. Protokollet från förra mötet hittar ni här.

  Redan nu i mars händer det dock grejer i form av Länsbygderådets årsmöte den 30:e och sista anmälan redan den 21:a för att åka gratis på Landsbygdsriksdagen i Sandviken i maj. Hör gärna av er till mig om ni vill veta mer!

  Vill ni se det yttrande som jag sände in om översiktsplanen efter diskussionerna vi hade senast så hittar ni det här.

   
 • Magnus 22:00 den 16 March, 2014 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , ,   

  Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding 

  Sedan den utredning som gjordes om nedläggningar av byskolor presenterades i höstas har några föräldrar med barn på skolan och jag träffats för att prata om Ullvi skolas långsiktiga överlevnad och om Rönnäs fjärding som framtidsbygd. Vi hade för avsikt att arrangera ett stormöte i början av året men så kom branden på skolan emellan. Nu har vi dock efter ett uppehåll återupptagit planerna och kommer den 10/4 att arrangera en Tankesmedja som kommer att innehålla följande:

  • Presentation av resultaten från den enkät vi gjort för att kartlägga de politiska partiernas syn på framtiden för Ullvi skola
  • Gästföreläsning av Emelie Kårén från Resele där ett hot om nedläggning av skolan bytts ut mot framtidstro, målmedvetet arbete och tillväxt
  • Workshop under ledning processledare Mikael Källman från Svärdsjö om hur vi tillsammans kan utveckla vår bygd och långsiktigt trygga vår skola

  Mer information finns i den preliminära inbjudan, som vi just nu jobbar vidare på för att kunna sätta upp på anslagstavlorna i byarna under veckan, samt på Facebook där vi också kommer att presentera mer information om mötet.

  Vi ser gärna att samtliga byar i fjärdningen finns representerade på Tankesmedjan, och då inte bara med barnfamiljer. Tanken är att mötet ska handla om bygdens hela utveckling, inte bara om framtiden för skolan, varför vi vill att så många som möjligt deltar. Bara den presentation som Emelie från Resele kommer att göra törs jag lova är värt deltagandet.

  Välkomna!

   

   
 • Magnus 23:00 den 19 October, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , , ,   

  Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2013-10-21 

  Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 21 oktober 19.00 i Ullvi bystuga.

  Ärenden

  1. Mötets öppnande.
   Presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
  2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare.
  3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
  4. Avstämning kring arbetet med bredband via fiber i byarna. Per-Inge Mill och byarnas representanter
  5. Översiktsplanen på utställning, ska vi yttra oss gemensamt? Byarnas representanter
  6. Uppföljning av tagna kontakter om Sågmyravägen och GC-vägen. Ulf Sundén
  7. Lägesrapport från kommunbygderådet. Ulf Sundén och Magnus Holmberg
  8. Byrundan – byarnas representanter berättar om vad som hänt och vad som är på gång i byarna. Alla
  9. Val av ny ordförande i fjärdingsrådet. Byarnas representanter
  10. Övriga frågor
  11. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms.
  12. Mötets avslutande.

  Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

  Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

  Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

  Varmt välkomna!

  Magnus Holmberg, ordförande

   
 • Magnus 09:24 den 30 May, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter: , ,   

  ”En cykelbana – från Noret ända ut till Rönnäs. Det önskemålet har lämnats in i form av ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsställaren önskar att kommunen i ett första steg asfalterar den befintliga cykelväg som finns mellan Tibble till Ullvi och en bit till. Steg två skulle vara att bygga ut hela vägen till båthusen i Rönnäs – gärna då med sträckning längs älven så mycket som möjligt.” Cykelväg till Rönnäs, dt.se 29 maj 2013
   
 • Magnus 09:19 den 30 May, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter:   

  ”Den vanliga trenden är att unga flyttar till storstaden, samtidigt som landsbygden avfolkas. Men den lilla byn i Västernorrland, Resele med 600 innevånare ser en motsatt trend. De senaste sju åren har 25 familjer flyttat dit i åldrarna 25 till 40 år.” På sju år har 25 familjer flyttat till Resele, Sveriges Radio Västernorrland 29 maj 2013
   
 • Magnus 14:19 den 19 April, 2013 Direktlänk | Svara
  Etiketter:   

  Vi har upptäckt problem med några av länkarna till dokument (.pdf och .doc) som jag har lagt upp här på webbplatsen. Filerna ligger på min Google Drive och det är där det verkar vara något strul emellanåt.

  Jag har lyckats återskapa problemet när jag använde webbläsaren Internet Explorer 10 utan att vara inloggad på Google. Efter att ha loggat in en gång och sedan loggat ut igen kan jag dock inte få felet igen, allt funkar som det ska!

  Så, om du också har problem att läsa dokument som jag har länkat till testa med att:

  1. använda en annan webbläsare (som t. ex. Firefox, Chrome eller Opera)
  2. logga in på Google (om du har ett konto där)

  Då borde det gå att läsa dokumenten jag har lagt upp!

  Jag hoppas att detta inte ställer till problem för er.

  / Magnus

   
c
skapa ett nytt inlägg
j
nästa inlägg/nästa kommentar
k
föregående inlägg/föregående kommentar
r
Svara
e
Redigera
o
visa/göm kommentarer
t
gå till toppen
l
gå till inloggning
h
visa/göm hjälp
shift + esc
Avbryt