Kommunstyrelsen vill sälja 10 av 15 kulturfastigheter

Nu ska kulturbyggnader säljas

Annonser