Kallelse till möte med Rönnäs fjärdings byaråd 2014-04-28

Med detta kallas byarnas representanter till möte med Rönnäs fjärdings byaråd måndagen den 28 april 19:00 i Kilens bystuga.

Ärenden

 1. Mötets öppnande och presentationsrunda – mötesdeltagarna presenterar sig kort med namn och vilken by de representerar. Alla
 2. Val av mötesfunktionärer, justerare samt ev. sekreterare, Alla
 3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte, Ingemar Blomqvist
 4. Vägfrågor – under detta ärende gästas vi av trafikingenjör Lars Lindblom och gatuchef Olle Oskarsson
  1. Underhåll av byvägar, Alla
  2. Upprustning av GC-väg Romma-Tibble, Göran Hessén
  3. Trafikmiljön på och omkring Sågmyravägen, Ulf Sundén
  4. Påfyllning av sandlådor, Göte Lassas
  5. Övrigt, Alla
 5. Översiktsplan mm (utställningshandlingar)
  1. Yttrande från Rönnäs fjärdings byaråd, Magnus Holmberg
  2. Stängning av järnvägsövergången vid Norsbro, Mats Kaij
  3. Centrumutvecklingsplanens konsekvenser för byborna, Ulf Sundén
  4. Övrigt, Alla
 6. Försäljning av kulturfastigheter, Mats Kaij och Sven-Olof Hällgren
 7. Fiberbredbandsutbyggnad, Magnus Holmberg
 8. Rapport från Tankesmedjan, Per-Inge Mill m. fl.
 9. Rapport från kommunbygderådet, Magnus Holmberg
 10. Byrundan, Alla
 11. Utseende av funktionärer och representanter för fjärdingsrådet (enligt arbetsordning)
  1. Ordförande, vice ordförande och sekreterare, Alla
  2. Ledamot och ersättare i kommunbygderådet, Alla
  3. Valberedning som vid behov ska lämna förslag på ordförande och sekreterare för rådet, Alla
 12. Övriga frågor
  1. Hjärtstartare
 13. Nästa möte – datum, tid och plats för nästa möte bestäms, Tibble?
 14. Mötets avslutande

Som vanligt serveras det kaffe och smörgås i pausen. Mötet avslutas senast 22.00.

Till byarådet ska varje by utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Det är av yttersta vikt att byarna meddelar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer) på representanterna så att kallelser och annan information kommer fram. Givetvis är byarna välkomna att skicka fler representanter om sådant intresse finns, men hör gärna av er om ni blir fler än en från byn så att vi vet ungefär hur många vi kan tänkas bli!

Meddela gärna också om er by uteblir helt. Målet är så klart att alla byar ska vara representerade.

Varmt välkomna!

Magnus Holmberg, ordförande

Kallelsen för utskrift

Annonser