Tibble/Lycka – Ylva Liss, Jörgen Britts
Ullvi byalag – Ulf Sundén
Ullvi byamän – Gunnar Joons
Hälla – Sven Olov Hällgren
Romma – Magnus Björkman, Andreas Genberg
Berg – Stig Olsson
Västra Rönnäs – Stig-Arne Holmberg, Erik Hartwig
Östra Rönnäs – Ingemar Blomqvist, Per-Inge Mill
Hisvåla/Grytberg – Roland Johansson
Almbergsbjörken – Mats Kaij, Torbjörn Hällberg, Göte Lasses
Almberg – Sören Svensk, Lena Svensk
Kilen/Hoberg/Veberg – Nils Erik Öman, Ingvar Öman
Hackmora – Marianne Olsson, Martin Rönningen
Perhansbodarna – Lennart Calles
Hyttkvarn – Lars Brodén, Torbjörn Bengts

Stämmer inte listan? Hör av dig eller kommentera nedan! Det åligger varje by att se till att namn och kontaktuppgifter till representanterna hålls uppdaterade. Hör också av dig om du som representant vill få tillgång till de andra representanternas kontaktuppgifter (konto hos Google krävs).

Arbetsutskott för sammankallning till möten mm
Ordförande – Magnus Holmberg, Romma
Vice ordförande – Ulf Sundén, Ullvi
Sekreterare – Ingemar Blomqvist, Östra Rönnäs

Representanter i Leksands kommunbygderåd
Magnus Holmberg
Ulf Sundén

Annonser